"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 67 + 68           Năm 2015 Ngày 30 tháng 6 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29/01/2015 Chỉ thị số 07/2015/CT-UBND về tổ chức quản lý điều hành ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04
28/01/2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND về việc thực hiện chế độ hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho công an viên và thôn, ấp, khu đội trưởng được bố trí ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 09
17/06/2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số nội dung của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 12
19/06/2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 14
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
10/06/2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Long Điền. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02/06/2015 Quyết định số 1151/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất dự án: phân xưởng sản xuất nước đá tinh khiết Ngọc Hiệp của DNTN Ngọc Hiệp, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa. 30
03/06/2015 Quyết định số 1159/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất của hộ bà Phạm Thị Thu Thủy tại xã Tam Phuớc, huyện Long Điền. 32
16/06/2015 Quyết định số 1279/QĐ-UBND danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn huyện Côn Đảo. 34
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15/06/2015 Chỉ thị số 10/CT-UBND về nâng cao hiêu quả công tác quản lý công trình kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 42
11/05/2015 Quyết định số 1111/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Đề án phát triển ngành Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 45
20/05/2015 Quyết định số 1059/QĐ-UBND ban hành Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 48
28/05/2015 Quyết định số 1114/QĐ-UBND ban hành quy định về trình tự, thủ tục ứng trước dự toán ngân sách năm sau đối với ngân sách cấp tỉnh. 57
29/05/2015 Quyết định số 1129/QĐ-UBND về việc nâng mức kinh phí xây Nhà tình nghĩa và nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 64
29/05/2015 Quyết định số 1130/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Mỹ 1. 65
01/06/2015 Quyết định số 1139/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ của tỉnh. 67
02/06/2015 Quyết định số 1149/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 6.2 và Khoản 11, Điều 1 Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp các trạm quản lý bảo vệ rừng số 04, số 05 và số 08 Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. 69
02/06/2015 Quyết định số 1150/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án hạ tầng kỹ thuật khu chế biến hải sản tập trung tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. 73
02/06/2015 Quyết định số 1154/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 698/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt đề án đào tạo lao động kỹ thuật phục vụ ngành CNHT trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 75
12/06/2015 Quyết định số 1244/QĐ-UBND kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 77
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
11/06/2015 Quyết định số 1235/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Bà Rịa. 79
14,587,666 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner