"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 69 + 70           Năm 2015 Ngày 07 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07/07/2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp trong việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04/06/2015 Quyết định số 1176/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2015 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 09
08/06/2015 Quyết định số 1193/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu (giai đoạn II). 19
08/06/2015 Quyết định số 1195/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Tên dự án: trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tên công trình: Thảm nhựa đường giao thông. 23
08/06/2015 Quyết định số 1196/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; Dự án: trụ sở cơ quan khối chính quyền thuộc dự án Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 27
08/06/2015 Quyết định số 1197/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình: Lắp đặt 03 pa nô thực hiện công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại và thông tin biển đảo năm 2014. 35
11/06/2015 Quyết định số 1226/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật: mua sắm thiết bị đào tạo nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đổi mới và phát triển dạy nghề của Trường Cao đẳng Nghề tỉnh năm 2015. 37
11/06/2015 Quyết định số 1231/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản. 42
12/06/2015 Quyết định số 1246/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị tin học giảng dạy công nghệ thông tin cho các trường thuộc huyện Tân Thành. 45
12/06/2015 Quyết định số 1259/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2015 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 47
12/06/2015 Quyết định số 1262/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trụ sở Công an phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa. 49
12/06/2015 Quyết định số 1263/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trụ sở Công an phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa. 52
12/06/2015 Quyết định số 1266/QĐ-UBND về việc công bố, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 55
26/06/2015 Quyết định số 1388/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua sắm thiết bị đào tạo nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đổi mới và phát triển dạy nghề của Trường Cao đẳng Nghề tỉnh năm 2015. 90
14,587,921 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner