"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 71 + 72           Năm 2015 Ngày 10 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22/06/2015 Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung giá đất tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phú Mỹ III, huyện Tân Thành. 04
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12/06/2015 Quyết định số 1268/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: dự án: Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 06
18/06/2015 Quyết định số 1285/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Công thương năm 2015. 13
18/06/2015 Quyết định số 1299/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: xây dựng, sửa chữa một số hạng mục tại Trường Chính trị tỉnh. 25
19/06/2015 Quyết định số 1302/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu Bà Đáp (Đoạn từ cầu Dài đến Đập Thầu), xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ. 27
19/06/2015 Quyết định số 1303/QĐ-UBND về việc sửa đổi, điều chỉnh đợt 4 Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh sách tàu cá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng ký tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa năm 2015. 29
19/06/2015 Quyết định số 1304/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo, sửa chữa Đội công tác Biên phòng Hồ Cốc, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 31
23/06/2015 Quyết định số 1347/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2015. 34
24/06/2015 Quyết định số 1365/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hỗ trợ hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật năm 2015. 36
25/06/2015 Quyết định số 1383/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 41
29/06/2015 Quyết định số 1392/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tài sản tập trung tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp huyện Côn Đảo năm 2015. 49
29/06/2015 Quyết định số 1403/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: Đồn Công an khu công nghiệp Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 52
29/06/2015 Quyết định số 1404/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu du lịch Lộc An tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 57
29/06/2015 Quyết định số 1405/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Nam Bình tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 59
29/06/2015 Quyết định số 1406/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT về việc ban hành định mức chi thù lao cho cán bộ cấp xã làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh BR-VT và Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 25/3/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT về việc chi thù lao cho cán bộ làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Côn Đảo. 62
01/07/2015 Quyết định số 1447/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác nâng cấp trang thông tin thành cổng thông tin điện tử của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 64
06/07/2015 Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa năm 2015. 66
07/07/2015 Quyết định số 1510/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nâng cấp trang thiết bị y tế tuyến cơ sở. 68
07/07/2015 Quyết định số 1511/QĐ-UBND phê duyêt kế hoạch thực hiện của Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” năm 2015 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 72
09/07/2015 Quyết định số 1518/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả kiểm định an toàn đập (lần 1), công trình hồ chứa nước Gia Hoét I, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 75
09/07/2015 Quyết định số 1519/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 79
09/07/2015 Quyết định số 1520/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch cho các trường học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 88
09/07/2015 Quyết định số 1522/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng mạng cấp nước 03 xã Tóc Tiên, Hắc Dịch và Sông Xoài. 90
14,552,486 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner