"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 75 + 76           Năm 2015 Ngày 22 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
07/07/2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách nhà nước, thực thi pháp luật 6 tháng cuối năm 2015. 03
07/07/2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2014. 08
07/07/2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế 06 tháng cuối năm 2015. 12
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
07/07/2015 Quyết định số 1512/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực: giải quyết khiếu nại; giải quyết tố cáo và hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 27
08/07/2015 Quyết định số 1517/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch số 32 Khu đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 42
09/07/2015 Quyết định số 1521/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án công viên Bà Rịa, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa. 50
09/07/2015 Quyết định số 1527/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của dự án đầu tư xây dựng công trình: nâng cấp, mở rộng đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình đoạn từ Km0+00 ÷ Km13+193,22 và các cầu trên tuyến. 52
09/07/2015 Quyết định số 1530/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua sắm thiết bị sinh hoạt văn hóa, thiết bị cho cơ sở vui chơi trẻ em thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015. 57
14/07/2015 Quyết định số 1544/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần bổ sung dự án nâng cấp Tỉnh lộ 765 đoạn từ đầu tuyến đến Tỉnh lộ 52. 59
15/07/2015 Quyết định số 1552/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: Trường Tiểu học Gò Cát, huyện Xuyên Mộc. 63
16/07/2015 Quyết định số 1568/QĐ-UBND ban hành quy định về tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 70
16/07/2015 Quyết định số 1570/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp trong việc thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 78
17/07/2015 Quyết định số 1573/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung một số gói thầu thuộc dự án Đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép huyện Tân Thành. 85
17/07/2015 Quyết định số 1574/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung một số gói thầu thuộc dự án đường Phước Hoà-Cái Mép. 87
14,587,258 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner