"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 77 + 78           Năm 2015 Ngày 05 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/07/2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình tuyển dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04
27/07/2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2015. 19
03/08/2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29/07/2015 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 27
17/07/2015 Quyết định số 1599/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung thời điểm tính tiền sử dụng đất tại Điều 1 Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 31
21/07/2015 Quyết định số 1624/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Mipha - Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 33
21/07/2015 Quyết định số 1625/QĐ-UBND về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 36
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15/07/2015 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 38
17/07/2015 Quyết định số 1576/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu vệ sinh môi trường tại Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh năm 2015. 45
17/07/2015 Quyết định số 1578/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: - Tên dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu CN Phú Mỹ I. Tên công trình: San nền ô số 11, mảnh 11.3. 47
17/07/2015 Quyết định số 1580/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Trung tâm hành chính huyện Long Điền - Hạng mục: Bồi thường giải phóng mặt bằng, san nền và bờ kè. 52
17/07/2015 Quyết định số 1583/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình bảo dưỡng máy đóng mở các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2015. 57
22/07/2015 Quyết định số 1640/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ. 59
22/07/2015 Quyết định số 1641/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, sửa chữa và mua sắm thiết bị Văn phòng Thông tin quy hoạch xây dựng Tân Thành. 62
24/07/2015 Quyết định số 1650/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu phương án thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp cho Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. 64
24/07/2015 Quyết định số 1651/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 66
29/07/2015 Quyết định số 1673/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 68
29/07/2015 Quyết định số 1674/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 79
29/07/2015 Quyết định số 1683/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sản xuất bản tin sức khỏe Bà Rịa-Vũng Tàu và in ấn tờ rơi, băng rôn truyền thông. 87
30/07/2015 Quyết định số 1703/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Nhà Chúa đảo thuộc khu di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo (Di tích quốc gia đặc biệt). 89
14,572,372 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner