"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 81 + 82           Năm 2015 Ngày 18 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07/08/2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ban hành quy trình xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận (công nhận) quyền sử dụng đất phi nông nghiệp, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền thuê đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/07/2015 Quyết định số 1523/QĐ-UBND về việc thu hồi 1.760,4m2 đất tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức trong đó: 1.381,8m2 đất do Ủy ban nhân dân xã Xà Bang quản lý và 378,6m2 đất do Trường Tiểu học Lê Quý Đôn đang quản lý để thực hiện công trình Trạm y tế xã Xà Bang, huyện Châu Đức. 17
09/07/2015 Quyết định số 1524/QĐ-UBND về việc thu hồi 1.841.3m2 đất tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức do Ủy ban nhân dân xã Sơn Bình quản lý. Và giao 1.628,3m2 đất thu hồi trên cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Đức để thực hiện xây dựng trụ sở tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ xã Sơn Bình. Số diện tích 213m2 đất còn lại làm hành lang an toàn giao thông. 19
09/07/2015 Quyết định số 1529/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm giống thủy sản tập trung Phước Hải tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 21
10/07/2015 Quyết định số 1534/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 28
10/07/2015 Quyết định số 1536/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Biển Xanh tại xã Bưng Riềng và Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 31
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15/07/2015 Quyết định số 1559/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: đầu tư hoàn chỉnh Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 34
20/07/2015 Quyết định số 1615/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. HMCT: đường điện cáp ngầm trung thế & trạm biến áp 3pha 250kVA - 22/0,4 kV khu 1ha. 40
28/07/2015 Quyết định số 1665/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả kiểm định an toàn đập (lần 1), công trình hồ chứa nước Kim Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức. 45
28/07/2015 Quyết định số 1666/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán công trình: cải tạo, nâng cấp tuyến mương cầu Vông - Bà Đáp (đoạn từ Đập Bà đến Đập Đá Me Heo). Địa điểm xây dựng: thành phố Bà Rịa, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 49
29/07/2015 Quyết định số 1675/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyển giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 53
29/07/2015 Quyết định số 1681/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 82
14,587,281 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner