"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 83 + 84           Năm 2015 Ngày 29 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18/08/2015 Chỉ thị số 13/2015/CT-UBND về việc điều hành ngân sách những tháng cuối năm 2015 do dự kiến giảm thu ngân sách địa phương, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
25/08/2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ban hành quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 06
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
26/08/2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Bà Rịa. 25
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29/07/2015 Quyết định số 1688/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 27
11/08/2015 Quyết định số 1810/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: san nền, kè chắn đất, cổng hàng rào (phần mở rộng 01ha) thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 86
14,587,438 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner