"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 85 + 86           Năm 2015 Ngày 08 tháng 9 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
31/08/2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Côn Đảo. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01/09/2015 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 25
03/09/2015 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 28
06/08/2015 Quyết định số 1770/QĐ-UBND về việc giao số tạm giữ lại 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước 8 tháng cuối năm 2015 cho các đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 38
14,587,869 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner