"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 95 + 96           Năm 2015 Ngày 25 tháng 10 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/09/2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện giảng dạy theo mô hình trường học mới VNEN đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 03
09/09/2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ban hành đề án dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo giai đoạn 2015 – 2018. 12
21/09/2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 23
25/09/2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách trợ cấp đối với công chức, viên chức trực tiếp phục vụ chuyên môn trong ngành y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020. 26
12/10/2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý sáng kiến cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 28
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
09/09/2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Điền. 43
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/10/2015 Chỉ thị số 19/CT-UBND về thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo nghề và đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. 50
23/09/2015 Quyết định số 2261/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 55
28/09/2015 Quyết định số 2304/QĐ-UBND về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 81
28/09/2015 Quyết định số 2308/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Nam sân bay thành phố Vũng Tàu đối với lô đất xây dựng dự án khu phức hợp thương mại - dịch vụ - văn phòng - căn hộ tại số 33A đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu. 83
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22/09/2015 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý an toàn hóa chất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 85
01/10/2015 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và tăng cường công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 87
14,552,464 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner