"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 97 + 98           Năm 2015 Ngày 15 tháng 11 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/11/2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND về việc ban hành bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy, xe ô tô, tàu, thuyền, ca nô và xe máy điện được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 03
12/11/2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 30
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
21/10/2015 Quyết định số 2544/2015/QĐ-UBND thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bà Rịa. 43
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
16/10/2015 Chỉ thị số 03/2015/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016. 45
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13/10/2015 Chỉ thị số 20/CT-UBND về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 49
06/10/2015 Quyết định số 2352/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch lâm viên Núi Dinh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 54
19/10/2015 Quyết định số 2480/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 66
12/11/2015 Quyết định số 2732/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 71
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29/07/2015 Quyết định số 1685/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 73
07/09/2015 Quyết định số 2078/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ lĩnh vực khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 78
14,552,850 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner