"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2015 Ngày 10 tháng 3 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14/01/2015 Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
22/01/2015 Quyết định số 145/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch Quảng Trọng tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 52
26/01/2015 Quyết định số 177/QĐ-UBND về việc phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch hồ Bút Thiền tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ. 53
26/01/2015 Quyết định số 182/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và vệ sinh tiêu độc khử trùng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 56
27/01/2015 Quyết định số 200/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng và tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020. 66
27/01/2015 Quyết định số 201/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch và kinh phí phòng, chống bệnh dại ở động vật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 69
28/01/2015 Quyết định số 211/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học Bàu Chinh, huyện Châu Đức. 76
30/01/2015 Quyết định số 227/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, dự án: cắm mốc giới quy hoạch theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2030. 80
30/01/2015 Quyết định số 229/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 84
02/02/2015 Quyết định số 245/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình trích đo hiện trạng sử dụng đất và xử lý nội nghiệp lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 khu vực 360 ha tại Phưòng 12, thành phố Vũng Tàu do Công an tỉnh quản lý (theo Quyết định số 90/QĐ-UB ngày 15 tháng 02 năm 1983 của Ủy ban nhân dân Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo về việc cấp đất xây dựng trại giam và sản xuất). 87
03/02/2015 Quyết định số 253/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030, huyện Côn Đảo – tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 90
14,587,196 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner