"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2016 Ngày 05 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28/12/2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
29/12/2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát huy dân chủ, thực thi pháp luật năm 2016. 08
29/12/2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016. 13
29/12/2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa tài sản cố định; sự nghiệp kinh tế năm 2015 và kế hoạch năm 2016. 19
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
08/12/2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân huyện Long Điền. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28/10/2015 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. 40
25/12/2015 Quyết định số 3150/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. 44
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20/10/2015 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016. 55
24/12/2015 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2015 và Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 59
15,537,927 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner