"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2016 Ngày 14 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13/11/2015 Quyết định số 2755/QĐ-UBND về việc giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2015 đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh. 03
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04/11/2015 Quyết định số 2673/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thay thế về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 39
10/11/2015 Quyết định số 2719/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 52
17/11/2015 Quyết định số 2764/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 57
19/11/2015 Quyết định số 2806/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 77
13,938,276 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner