"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45 + 46           Năm 2016 Ngày 15 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05/04/2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
15/03/2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các khối thi đua thuộc thành phố Bà Rịa. 06
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
24/03/2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Long Điền. 19
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25/01/2016 Quyết định số 167/QĐ-UBND về việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 26
15,518,638 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner