"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41 + 42           Năm 2016 Ngày 08 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14/03/2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND về việc tạm dừng thực hiện Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí, phương án thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 03
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
15/02/2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/01/2016 Quyết định số 120/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014. 07
04/02/2016 Quyết định số 278/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 65
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04/02/2016 Quyết định số 277/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 71
15,544,722 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner