"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43 + 44           Năm 2016 Ngày 11 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/01/2016 Quyết định số 121/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016. 02
18/03/2016 Quyết định số 592/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2011 và điểm a, khoản 1, Điều 1 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 63
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18/01/2016 Quyết định số 99/QĐ-UBND về việc công nhận xã Long Phước - Thành phố Bà Rịa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. 65
27/01/2016 Quyết định số 188/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu. 67
15,537,913 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner