"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 55 + 56           Năm 2016 Ngày 11 tháng 5 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11/04/2016 Quyết định số 819/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: đường Nguyễn Tất Thành nối dài, đoạn qua xã Tân Hưng, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa. 02
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25/03/2016 Quyết định số 644/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 05
25/04/2016 Quyết định số 950/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vục hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 72
25/04/2016 Quyết định số 951/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa năm 2016. 76
15,537,976 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner