"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 63 + 64           Năm 2016 Ngày 04 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/05/2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND về việc quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21/03/2016 Chỉ thị số 06/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 09
27/04/2016 Quyết định số 1003/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự và Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 19
29/04/2016 Quyết định số 1014/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhân rộng các mô hình học tập, bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020. 26
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05/05/2016 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu thiệt hại do khai thác, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 42
27/04/2016 Quyết định số 1006/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực tài chính ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 44
15,538,056 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner