"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 65 + 66           Năm 2016 Ngày 08 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10/05/2016 Chỉ thị số 08/CT-UBND tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
20/05/2016 Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 07
18/05/2016 Quyết định số 1214/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 11
19/05/2016 Quyết định số 1223/QĐ-UBND ban hành kế hoạch tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ IV. 21
19/05/2016 Quyết định số 1237/QĐ-UBND ban hành biểu mẫu hành chính cấp huyện trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 27
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17/05/2016 Chỉ thị số 09/CT-UBND thực hiện “ Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1 năm 2016”. 43
20/04/2016 Quyết định số 935/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ về lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 47
25/04/2016 Quyết định số 958/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 59
15,508,499 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner