"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 69 + 70           Năm 2016 Ngày 14 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16/05/2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ban hành quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
31/05/2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ban hành quy định sử dụng chung cột điện để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông treo cột điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 11
03/06/2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND phê duyệt mức hỗ trợ người cao tuổi sửa chữa nhà ở theo chương trình hành động quốc gia người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 27
10/06/2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung thẩm quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công thương tại Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25/05/2016 Quyết định số 1284/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016 -2020. 33
27/05/2016 Quyết định số 1316/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2016. 57
01/06/2016 Quyết định số 1366/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ. 64
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30/05/2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 74
08/06/2016 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc giao nhiệm vụ khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công nghiệp. 77
31/05/2016 Quyết định số 1353/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 79
13/06/2016 Quyết định số 1495/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 84
15,490,323 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner