"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 71 + 72           Năm 2016 Ngày 24 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13/06/2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/06/2016 Chỉ thị số 12/CT-UBND về tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 06
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15/06/2016 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, thực thi chính sách pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 08
19/05/2016 Quyết định số 1251/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN Bà Rịa – Vũng Tàu. 17
15,537,905 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner