"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 75 + 76           Năm 2016 Ngày 04 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25/05/2016 Quyết định số 1287/QĐ-UBND ban hành danh mục những nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và quý III năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 02
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25/05/2016 Quyết định số 1282/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016. 17
25/05/2016 Quyết định số 1285/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 29
15,467,322 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner