"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 77 + 78           Năm 2016 Ngày 10 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29/06/2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND về việc quy định quy mô xây dựng và thời hạn tồn tại công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
14/06/2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp HĐND tỉnh năm 2016. 06
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19/05/2016 Quyết định số 1250/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp, thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực bảo vệ thực vật, thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 08
27/05/2016 Quyết định số 1315/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực: công nghiệp hỗ trợ; lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 42
27/05/2016 Quyết định số 1319/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 51
15,490,053 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner