"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 81 + 82           Năm 2016 Ngày 20 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05/07/2016 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 02
29/06/2016 Quyết định số 1730/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 06
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21/06/2016 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tiếp tục thực hiện đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện và đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã theo Quyết định số 799/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2016-2020). 17
20/06/2016 Quyết định số 1624/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. 21
15,490,436 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner