"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 107 + 108           Năm 2016 Ngày 29 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
04/08/2016 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 03
04/08/2016 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về việc sử dụng nguồn vốn ngân sách mua 24 lô nền tại dự án Khu nhà ở Phước Sơn thuộc phường 11, thành phố Vũng Tàu để bố trí tái định cư cho dự án trạm biến áp 220Kv và các dự án lân cận trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. 05
04/08/2016 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan hành chính năm 2016. 06
04/08/2016 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND thành lập Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 08
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/09/2016 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng các trụ sở cũ của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tại thành phố Vũng Tàu. 10
06/09/2016 Quyết định số 2443/QĐ-UBND về việc ban hành điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 14
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28/06/2016 Quyết định số 1701/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hoá Lĩnh vực: Văn hoá cơ sở, lĩnh vực Thư viện và lĩnh vực Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 26
29/07/2016 Quyết định số 2046/QĐ-UBND ban hành quy định cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 78
15,518,422 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner