"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 109 + 110           Năm 2016 Ngày 09 tháng 10 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07/09/2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23/09/2016 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 15
30/09/2016 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 21
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30/09/2016 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 28
01/09/2016 Quyết định số 2408/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực kiến trúc-quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. 31
01/09/2016 Quyết định số 2409/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực kiến trúc-quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. 58
19/09/2016 Quyết định số 2557/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định về quy trình thủ tục đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. 87
15,544,504 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner