"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 111 + 112           Năm 2016 Ngày 17 tháng 11 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10/10/2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016. 03
27/10/2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 07
15/11/2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về chế độ hỗ trợ đối với người phụ trách trực tiếp công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07/10/2016 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI. 13
26/10/2016 Quyết định số 2920/QĐ-UBND phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 20
26/10/2016 Quyết định số 2927/QĐ-UBND ban hành cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020. 24
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28/09/2016 Quyết định số 2655/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu. 52
03/10/2016 Quyết định số 2665/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 76
03/10/2016 Quyết định số 2667/QĐ-UBND phê duyệt đồ án rà soát quy hoạch chi tiết tuyến luồng giao thông đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. 87
24/10/2016 Quyết định số 2891/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực Xuất bản, In và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. 94
15,016,106 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner