"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 113 + 114           Năm 2016 Ngày 30 tháng 11 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28/11/2016 Quyết định số 3369/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
28/11/2016 Quyết định số 3376/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31/10/2016 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017. 06
27/10/2016 Quyết định số 2889/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 10
27/10/2016 Quyết định số 2954/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 19
27/10/2016 Quyết định số 2955/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 37
27/10/2016 Quyết định số 2956/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 61
15,210,937 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner