"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2017 Ngày 02 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/12/2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành về lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
20/12/2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017. 05
21/12/2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/12/2016 Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật Thống kê năm 2015 và các Nghị định của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 59
29/12/2016 Quyết định số 3742/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 61
29/12/2016 Quyết định số 3743/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 66
30/12/2016 Quyết định số 3768/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 71
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12/12/2016 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 74
30/12/2016 Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 78
15,038,736 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner