"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 61 + 62           Năm 2017 Ngày 05 tháng 6 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
16/05/2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. 03
16/05/2017 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. 04
16/05/2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan hành chính nhà nước năm 2017. 05
16/05/2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND thông qua Đề án thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 07
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28/04/2017 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 08
05/05/2017 Quyết định số 1173/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung lĩnh vực năng lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 12
05/05/2017 Quyết định số 1174/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực: Công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 17
05/05/2017 Quyết định số 1175/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp; Công nghiệp tiêu dùng; Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 30
15,038,580 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner