"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 71 + 72           Năm 2017 Ngày 15 tháng 7 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30/06/2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2009/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07/06/2017 Quyết định số 1517/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường đối với dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu phố Lộc An, giai đoạn 1, tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. 05
07/06/2017 Quyết định số 1521/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung khoản 1 Điều 1 và khoản 4 Điều 2 Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 07
08/06/2017 Quyết định số 1530/QĐ-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng 39.386,9m2 đất tại phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 09
08/06/2017 Quyết định số 1532/QĐ-UBND về việc phê duyêt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: xử lý môi trường rạch Thủ Lựu, thành phố Bà Rịa. 12
08/06/2017 Quyết định số 1534/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu tại huyện Côn Đảo. 15
26/06/2017 Quyết định số 1693/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 18
26/06/2017 Quyết định số 1694/QĐ-UBND về việc giao 18.779,5m2 đất tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất ở tại nông thôn và đất công cộng để xây dựng công trình hạ tầng khu tái định cư và giao đất ở mới tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 21
26/06/2017 Quyết định số 1695/QĐ-UBND về việc giao 59.206,6m2 đất tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất giao thông để đầu tư xây dựng công trình: cải tạo, sửa chữa đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. 23
26/06/2017 Quyết định số 1696/QĐ-UBND về việc giao 126.461,4m2 đất tại xã Bàu Chinh (diện tích 101.306,6m2) và xã Láng Lớn (diện tích 25.154,8m2), huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất giao thông để đầu tư xây dựng công trình đường Trung tâm xã Bàu Chinh huyện Châu Đức. 25
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08/05/2017 Quyết định số 1197/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 27
15,038,513 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner