"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2018 Ngày 02 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09/12/2017 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 03
09/12/2017 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018. 13
09/12/2017 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018. 30
09/12/2017 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016. 43
09/12/2017 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND phê duyệt chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2018. 45
09/12/2017 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND phê duyệt kinh phí chi trả cho số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2018. 48
09/12/2017 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Sáu. 50
09/12/2017 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018. 54
15,239,991 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner