"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34           Năm 2018 Ngày 17 tháng 12 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
14/12/2018 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019. 03
14/12/2018 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về việc phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019. 16
14/12/2018 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. 38
14/12/2018 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND thông qua quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 40
14/12/2018 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND thông qua chủ trương thí điểm hỗ trợ kinh phí mua sắm mới phương tiện thu gom rác thải sinh hoạt trong các khu dân cư trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. 53
14/12/2018 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về chủ trương Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025. 55
14/12/2018 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND phê duyệt chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2019. 58
14/12/2018 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019. 61
14/12/2018 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh năm 2019. 63
15,508,519 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner