"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2019 Ngày 24 tháng 01 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21/12/2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019. 03
21/12/2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019. 06
28/12/2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. 21
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
14/12/2018 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND về việc chủ trương đầu tư dự án Đường quy hoạch T đô thị mới Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ. 23
14/12/2018 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Tuyến thoát nước chính dọc Quốc lộ 51, thị xã Phú Mỹ. 26
14/12/2018 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND về chủ trương thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 30
Ủy ban nhân dân tỉnh
21/12/2018 Chỉ thị số 17/CT-UBND về kiện toàn công tác báo cáo định kỳ về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 44
28/12/2018 Quyết định số 3778/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 59
15,065,535 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner