"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2019 Ngày 05 tháng 2 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04/01/2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện nạo vét lòng hồ các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15/01/2019 Chỉ thị số 02/CT-UBND về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 09
14/01/2019 Quyết định số 77/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị thành phố Bà Rịa giai đoạn 2018 – 2025. 13
22/01/2019 Quyết định số 165/QĐ-UBND quy định tiêu chí xét chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 27
28/01/2019 Quyết định số 215/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu. 35
30/01/2019 Quyết định số 245/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 38
31/01/2019 Quyết định số 247/QĐ-UBND phê duyệt danh mục văn bản đăng trên Công báo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 44
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
11/01/2019 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 47
22/01/2019 Quyết định số 132/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 51
30/01/2019 Quyết định số 243/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 56
15,065,710 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner