"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 47           Năm 2019 Ngày 08 tháng 8 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
18/07/2019 Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương. 04
18/07/2019 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND và một số nội dung của Đề án ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phê duyệt Đề án điều trị nghiện ma tuý tự nguyện không thu phí tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma tuý tỉnh. 10
18/07/2019 Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ một số nội dung của hoạt động Dân số-Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 12
18/07/2019 Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ, nội dung chi và mức chi cho dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Dự án 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 14
18/07/2019 Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho giáo viên, nhân viên công tác tại các trường mầm non công lập có tổ chức bán trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 17
18/07/2019 Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật tại Trường Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hữu Nghị và Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật. 19
18/07/2019 Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 21
18/07/2019 Nghị quyết số 29/2019/NQ-HĐND ban hành chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách, một số chức danh khác ở cấp xã và ở thôn, ấp, khu phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 23
18/07/2019 Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐND ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 25
18/07/2019 Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND quy định nội dung chi và mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 32
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
16/07/2019 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, Nhiệm kỳ 2016-2021. 35
18/07/2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 06 tháng cuối năm 2019 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 36
18/07/2019 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019. 41
18/07/2019 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 47
18/07/2019 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Mười Hai. 49
18/07/2019 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa. 53
Ủy ban nhân dân tỉnh
02/08/2019 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 55
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02/08/2019 Quyết định số 1979/QĐ-UBND về việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại Bệnh viện Lê Lợi, Trung tâm Giám định y khoa và Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 58
15,032,575 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner