"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49           Năm 2019 Ngày 15 tháng 8 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
18/07/2019 Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/08/2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động karaoke, vũ trường và các hoạt động văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 05
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
18/07/2019 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND thông qua bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 16
18/07/2019 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND thông qua bổ sung Danh mục dự án có chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2019 đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 27
18/07/2019 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án nạo vét, mở rộng hồ An Hải. 34
18/07/2019 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án kè hai bờ sông Dinh đoạn từ cầu Long Hương đến cầu Điện Biên Phủ, thành phố Bà Rịa. 38
18/07/2019 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao-Hòa Bình đoạn từ cầu suối Lúp đến đường 765. 41
18/07/2019 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng, huyện Côn Đảo. 45
18/07/2019 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án chung cư tái định cư Đông Quốc lộ 56 thành phố Bà Rịa (giai đoạn 1). 48
18/07/2019 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường ven núi Minh Đạm đoạn từ Tỉnh lộ 44A giáp khu du lịch Thùy Dương đến ngã ba Long Phù, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. 51
18/07/2019 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án tăng cường năng lực Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 54
18/07/2019 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân đang cư trú canh tác trong khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu ra khỏi rừng giai đoạn 2018-2022. 58
18/07/2019 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường Ngãi Giao-Cù Bị (giai đoạn 2), huyện Châu Đức. 62
18/07/2019 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về chủ trương điều chỉnh, bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020. 65
15,065,554 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner