"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 64           Năm 2019 Ngày 21 tháng 10 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12/09/2019 Nghị quyết số 66/2019/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04
Ủy ban nhân dân tỉnh
01/10/2019 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 07
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12/09/2019 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND về việc sắp xếp, sáp nhập các ấp trên địa bàn xã Phước Tỉnh thuộc huyện Long Điền và các khu dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo. 10
12/09/2019 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND về việc phê duyệt hỗ trợ chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung trong giá bán nhà ở tại dự án Khu tái định cư Cánh đồng Mắt Mèo, thành phố Bà Rịa. 17
12/09/2019 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND về việc phê duyệt hỗ trợ chi phí bồi thường - tái định cư và chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung trong giá cho thuê, thuê mua nhà ở tại dự án Chung cư cho người thu nhập thấp (nhà ở xã hội) tại Côn Đảo. 19
12/09/2019 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường Ngô Quyền, phường 10, thành phố Vũng Tàu. 21
12/09/2019 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hàng rào bảo vệ rừng và đường tuần tra phòng cháy chữa cháy rừng phía Bắc Quốc lộ 55 Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu giai đoạn 2019-2023. 23
12/09/2019 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển lưới điện ngầm khu vực trung tâm thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020. 26
12/09/2019 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án đường Cầu Cháy (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2), thành phố Vũng Tàu. 28
12/09/2019 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án đường Hàng Điều (đoạn từ đường 30/4 đến đường 51C), thành phố Vũng Tàu. 31
12/09/2019 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Đường 81 nối dài, thị xã Phú Mỹ. 34
Ủy ban nhân dân tỉnh
18/10/2019 Quyết định số 2773/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 37
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03/10/2019 Quyết định số 2591/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 39
04/10/2019 Quyết định số 2621/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 43
15,032,989 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner