"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2020 Ngày 02 tháng 01 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18/12/2019 Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành. 03
18/12/2019 Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 13
20/12/2019 Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 28
20/12/2019 Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 30
20/12/2019 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 40
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
13/12/2019 Nghị quyết số 98/NQ-HĐND thông qua Đề án công nhận thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là đô thị loại III. 47
13/12/2019 Nghị quyết số 99/NQ-HĐND phê duyệt chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2020. 49
13/12/2019 Nghị quyết số 100/NQ-HĐND về việc phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2020. 52
13/12/2019 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2020. 54
13/12/2019 Nghị quyết số 103/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. 56
13/12/2019 Nghị quyết số 114/NQ-HĐND về chủ trương điều chỉnh dự án đền bù, giải phóng mặt bằng Trung tâm hành chính thành phố Vũng Tàu. 58
13/12/2019 Nghị quyết số 115/NQ-HĐND điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu Tiểu thủ công nghiệp phục vụ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Bà Rịa tại xã Hòa Long. 60
13/12/2019 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án mở rộng khu chế biến hải sản tập trung tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. 62
13/12/2019 Nghị quyết số 120/NQ-HĐND đặt tên đường phố trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 65
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23/12/2019 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 66
15,497,237 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner