Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2006

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 20-8
13 văn bản
Số 02 + 03  ngày 05-9
22 văn bản
Số 04 + 05  ngày 12-9
34 văn bản
Số 06  ngày 15-9
8 văn bản
Số 07 + 08  ngày 25-9
29 văn bản
Số 09 + 10  ngày 30-9
29 văn bản
Số 11  ngày 05-10
16 văn bản
Số 12  ngày 10-10
16 văn bản
Số 13 + 14  ngày 15-10
27 văn bản
Số 15 + 16  ngày 20-10
21 văn bản
Số 17 + 18  ngày 30-10
31 văn bản
Số 19 + 20  ngày 03-11
29 văn bản
Số 21 + 22  ngày 10-11
23 văn bản
Số 23 + 24  ngày 13-11
18 văn bản
Số 25 + 26  ngày 17-11
17 văn bản
Số 27 + 28  ngày 24-11
21 văn bản
Số 29 + 30  ngày 25-11
31 văn bản
Số 31  ngày 29-12
1 văn bản
Số 32 + 33  ngày 29-12
33 văn bản
Số 34 + 35  ngày 30-12
30 văn bản
Số 36 + 37  ngày 30-12
23 văn bản
Số 38 + 39  ngày 31-12
25 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

497 văn bản gồm 123 văn bản quy phạm pháp luật và 374 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 8-2006
13 văn bản
 
Tháng 9-2006
122 văn bản
 
Tháng 10-2006
111 văn bản
 
Tháng 11-2006
139 văn bản
 
Tháng 12-2006
112 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Ủy ban nhân dân tỉnh
46 văn bản
 
Chủ tịch UBND
372 văn bản
 
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
4 văn bản
 
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
25 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
4 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
12 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
4 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
3 văn bản
 
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
2 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
7 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
2 văn bản
 
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
3 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
2 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
1 văn bản
 
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
3 văn bản
 
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
2 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
1 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
4 văn bản
 
 
15,512,799 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner