Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2012

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 02-01
1 văn bản
Số 03 + 04  ngày 04-01
1 văn bản
Số 05 + 06  ngày 08-01
1 văn bản
Số 07  ngày 12-01
21 văn bản
Số 08  ngày 16-01
6 văn bản
Số 09  ngày 20-01
8 văn bản
Số 10 + 11  ngày 26-01
4 văn bản
Số 12  ngày 10-02
10 văn bản
Số 13 + 14  ngày 15-02
7 văn bản
Số 15 + 16  ngày 25-02
6 văn bản
Số 17  ngày 04-3
5 văn bản
Số 18  ngày 09-3
6 văn bản
Số 19  ngày 08-5
8 văn bản
Số 20 + 21  ngày 15-5
1 văn bản
Số 22 + 23  ngày 18-5
2 văn bản
Số 24  ngày 02-6
10 văn bản
Số 25  ngày 08-6
5 văn bản
Số 26 + 27  ngày 12-6
1 văn bản
Số 28 + 29  ngày 19-6
2 văn bản
Số 30  ngày 28-6
6 văn bản
Số 31 + 32  ngày 08-7
2 văn bản
Số 33 + 34  ngày 20-7
6 văn bản
Số 35 + 36  ngày 28-8
9 văn bản
Số 37 + 38  ngày 09-9
10 văn bản
Số 39 + 40  ngày 20-9
3 văn bản
Số 41 + 42  ngày 26-9
1 văn bản
Số 43 + 44  ngày 10-10
12 văn bản
Số 45 + 46  ngày 25-10
9 văn bản
Số 47 + 48  ngày 28-10
20 văn bản
Số 49 + 50  ngày 03-11
3 văn bản
Số 51 + 52  ngày 10-11
2 văn bản
Số 53 + 54  ngày 18-11
1 văn bản
Số 55 + 56  ngày 28-11
1 văn bản
Số 57 + 58  ngày 06-12
15 văn bản
Số 59 + 60  ngày 15-12
6 văn bản
Số 61 + 62  ngày 24-12
1 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

208 văn bản gồm 127 văn bản quy phạm pháp luật và 81 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2012
40 văn bản
 
Tháng 02-2012
23 văn bản
 
Tháng 3-2012
11 văn bản
 
Tháng 5-2012
11 văn bản
 
Tháng 6-2012
23 văn bản
 
Tháng 7-2012
8 văn bản
 
Tháng 8-2012
9 văn bản
 
Tháng 9-2012
13 văn bản
 
Tháng 10-2012
41 văn bản
 
Tháng 11-2012
7 văn bản
 
Tháng 12-2012
22 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
18 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
79 văn bản
 
Chủ tịch UBND
61 văn bản
 
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
3 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
7 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
6 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
5 văn bản
 
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
9 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
8 văn bản
 
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
8 văn bản
 
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
2 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
2 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Quốc phòng
5 văn bản
 
Cơ cấu tổ chức
2 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ
3 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
1 văn bản
 
Thi đua khen thưởng
1 văn bản
 
Tư pháp
2 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao và Du lịch
2 văn bản
 
Y tế - Lao động - Chính sách xã hội
1 văn bản
 
 
 
15,513,075 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner