Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2013

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 01-01
20 văn bản
Số 02  ngày 04-02
15 văn bản
Số 03  ngày 15-02
11 văn bản
Số 04  ngày 03-3
8 văn bản
Số 05 + 06  ngày 09-3
1 văn bản
Số 07 + 08  ngày 12-3
1 văn bản
Số 09 + 10  ngày 19-3
1 văn bản
Số 11 + 12  ngày 25-3
1 văn bản
Số 13 + 14  ngày 29-3
1 văn bản
Số 15 + 16  ngày 04-4
5 văn bản
Số 17 + 18  ngày 09-4
13 văn bản
Số 19 + 20  ngày 20-4
2 văn bản
Số 21 + 22  ngày 27-4
15 văn bản
Số 23 + 24  ngày 02-5
1 văn bản
Số 25 + 26  ngày 08-5
4 văn bản
Số 27 + 28  ngày 16-5
1 văn bản
Số 29 + 30  ngày 25-5
1 văn bản
Số 31 + 32  ngày 29-5
4 văn bản
Số 33  ngày 03-6
8 văn bản
Số 34  ngày 05-6
9 văn bản
Số 35 + 36  ngày 08-6
2 văn bản
Số 37  ngày 12-6
5 văn bản
Số 38 + 39  ngày 15-6
1 văn bản
Số 40  ngày 18-6
1 văn bản
Số 41 + 42  ngày 26-6
7 văn bản
Số 43 + 44  ngày 28-6
1 văn bản
Số 45 + 46  ngày 03-7
1 văn bản
Số 47 + 48  ngày 07-7
2 văn bản
Số 49  ngày 20-7
14 văn bản
Số 50 + 51  ngày 25-7
1 văn bản
Số 52 + 53  ngày 09-8
15 văn bản
Số 54 + 55  ngày 12-8
1 văn bản
Số 56 + 57  ngày 20-8
1 văn bản
Số 58 + 59  ngày 29-8
3 văn bản
Số 60 + 61  ngày 06-9
1 văn bản
Số 62 + 63  ngày 10-9
1 văn bản
Số 64 + 65  ngày 18-9
3 văn bản
Số 66 + 67  ngày 28-9
11 văn bản
Số 68 + 69  ngày 14-10
12 văn bản
Số 70 + 71  ngày 15-11
17 văn bản
Số 72 + 73  ngày 20-12
1 văn bản
Số 74  ngày 25-12
15 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

228 văn bản gồm 151 văn bản quy phạm pháp luật và 77 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2013
20 văn bản
 
Tháng 02-2013
26 văn bản
 
Tháng 3-2013
9 văn bản
 
Tháng 4-2013
35 văn bản
 
Tháng 5-2013
9 văn bản
 
Tháng 6-2013
33 văn bản
 
Tháng 7-2013
17 văn bản
 
Tháng 8-2013
20 văn bản
 
Tháng 9-2013
14 văn bản
 
Tháng 10-2013
12 văn bản
 
Tháng 11-2013
17 văn bản
 
Tháng 12-2013
16 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
46 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
72 văn bản
 
Chủ tịch UBND
61 văn bản
 
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
9 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
5 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
4 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
5 văn bản
 
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
9 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
6 văn bản
 
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
9 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
2 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Quốc phòng
10 văn bản
 
Cơ cấu tổ chức
14 văn bản
 
Công nghiệp
2 văn bản
 
Đất đai
6 văn bản
 
Doanh nghiệp
1 văn bản
 
Giáo dục - đào tạo
4 văn bản
 
Giao thông vận tải
3 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ
3 văn bản
 
Kinh tế
11 văn bản
 
Nông - Lâm - Ngư nghiệp
4 văn bản
 
Quản lý hành chính Nhà nước
54 văn bản
 
Tài chính - Ngân sách - Thuế
20 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
8 văn bản
 
Thi đua khen thưởng
4 văn bản
 
Thương mại - Dịch vụ
4 văn bản
 
Tư pháp
3 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao và Du lịch
3 văn bản
 
Viễn thông - Tin học
3 văn bản
 
Xây dựng
6 văn bản
 
Y tế - Lao động - Chính sách xã hội
13 văn bản
 
 
15,459,944 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner