Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2018

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 02-01
8 văn bản
Số 02  ngày 14-01
10 văn bản
Số 03  ngày 25-01
4 văn bản
Số 04  ngày 31-01
1 văn bản
Số 05  ngày 05-02
1 văn bản
Số 06  ngày 11-02
10 văn bản
Số 07  ngày 02-3
8 văn bản
Số 08  ngày 18-3
6 văn bản
Số 09  ngày 19-4
7 văn bản
Số 10  ngày 27-4
3 văn bản
Số 11  ngày 03-5
6 văn bản
Số 12  ngày 14-5
4 văn bản
Số 13  ngày 25-5
9 văn bản
Số 14  ngày 01-6
1 văn bản
Số 15  ngày 05-6
1 văn bản
Số 16  ngày 15-6
4 văn bản
Số 17  ngày 01-7
9 văn bản
Số 18  ngày 14-7
4 văn bản
Số 19  ngày 23-7
2 văn bản
Số 20  ngày 02-8
11 văn bản
Số 21  ngày 15-8
11 văn bản
Số 22  ngày 04-9
8 văn bản
Số 23  ngày 15-9
4 văn bản
Số 24  ngày 20-9
8 văn bản
Số 25  ngày 02-10
6 văn bản
Số 26  ngày 14-10
8 văn bản
Số 27  ngày 07-11
6 văn bản
Số 28  ngày 15-11
4 văn bản
Số 29  ngày 23-11
4 văn bản
Số 30  ngày 03-12
4 văn bản
Số 31  ngày 07-12
3 văn bản
Số 32  ngày 15-12
1 văn bản
Số 33  ngày 16-12
9 văn bản
Số 34  ngày 17-12
9 văn bản
Số 35  ngày 18-12
16 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

207 văn bản gồm 57 văn bản quy phạm pháp luật và 150 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2018
23 văn bản
 
Tháng 02-2018
11 văn bản
 
Tháng 3-2018
14 văn bản
 
Tháng 4-2018
10 văn bản
 
Tháng 5-2018
19 văn bản
 
Tháng 6-2018
5 văn bản
 
Tháng 7-2018
15 văn bản
 
Tháng 8-2018
22 văn bản
 
Tháng 9-2018
20 văn bản
 
Tháng 10-2018
14 văn bản
 
Tháng 11-2018
14 văn bản
 
Tháng 12-2018
42 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
75 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
82 văn bản
 
Chủ tịch UBND
50 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Quốc phòng
5 văn bản
 
Cơ cấu tổ chức
8 văn bản
 
Công nghiệp
2 văn bản
 
Đất đai
18 văn bản
 
Doanh nghiệp
2 văn bản
 
Giáo dục - đào tạo
7 văn bản
 
Giao thông vận tải
3 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ
5 văn bản
 
Kinh tế
13 văn bản
 
Nông - Lâm - Ngư nghiệp
2 văn bản
 
Quản lý hành chính Nhà nước
19 văn bản
 
Tài chính - Ngân sách - Thuế
22 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
11 văn bản
 
Thi đua khen thưởng
4 văn bản
 
Thương mại - Dịch vụ
8 văn bản
 
Tư pháp
16 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao và Du lịch
11 văn bản
 
Viễn thông - Tin học
4 văn bản
 
Xây dựng
17 văn bản
 
Y tế - Lao động - Chính sách xã hội
28 văn bản
 
 
15,459,713 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner