Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 02-01
16 văn bản
Số 02  ngày 04-01
1 văn bản
Số 03  ngày 07-01
3 văn bản
Số 04  ngày 14-01
1 văn bản
Số 05  ngày 24-01
8 văn bản
Số 06  ngày 31-01
4 văn bản
Số 07  ngày 05-02
10 văn bản
Số 08  ngày 15-02
2 văn bản
Số 09  ngày 20-02
1 văn bản
Số 10  ngày 25-02
1 văn bản
Số 11  ngày 28-02
1 văn bản
Số 12  ngày 01-3
9 văn bản
Số 13  ngày 14-3
3 văn bản
Số 14  ngày 16-3
8 văn bản
Số 15  ngày 19-3
4 văn bản
Số 16  ngày 21-3
1 văn bản
Số 17  ngày 25-3
1 văn bản
Số 18  ngày 29-3
1 văn bản
Số 19  ngày 01-4
15 văn bản
Số 20  ngày 05-4
11 văn bản
Số 21  ngày 12-4
11 văn bản
Số 22  ngày 19-4
14 văn bản
Số 23  ngày 26-4
13 văn bản
Số 24  ngày 02-5
1 văn bản
Số 25  ngày 08-5
8 văn bản
Số 26  ngày 12-5
3 văn bản
Số 27  ngày 15-5
1 văn bản
Số 28  ngày 20-5
3 văn bản
Số 29  ngày 25-5
3 văn bản
Số 30  ngày 03-6
6 văn bản
Số 31  ngày 06-6
9 văn bản
Số 32  ngày 10-6
9 văn bản
Số 33  ngày 12-6
1 văn bản
Số 34  ngày 15-6
1 văn bản
Số 35  ngày 18-6
11 văn bản
Số 36  ngày 25-6
1 văn bản
Số 37  ngày 01-7
10 văn bản
Số 38  ngày 04-7
3 văn bản
Số 39  ngày 07-7
2 văn bản
Số 40  ngày 10-7
2 văn bản
Số 41  ngày 15-7
7 văn bản
Số 42  ngày 20-7
8 văn bản
Số 43  ngày 25-7
4 văn bản
Số 44  ngày 30-7
1 văn bản
Số 45  ngày 02-8
2 văn bản
Số 46  ngày 05-8
7 văn bản
Số 47  ngày 08-8
18 văn bản
Số 48  ngày 11-8
14 văn bản
Số 49  ngày 15-8
14 văn bản
Số 50  ngày 20-8
3 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

282 văn bản gồm 42 văn bản quy phạm pháp luật và 240 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2019
33 văn bản
 
Tháng 02-2019
13 văn bản
 
Tháng 3-2019
25 văn bản
 
Tháng 4-2019
64 văn bản
 
Tháng 5-2019
18 văn bản
 
Tháng 6-2019
37 văn bản
 
Tháng 7-2019
36 văn bản
 
Tháng 8-2019
58 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
79 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
119 văn bản
 
Chủ tịch UBND
84 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Quốc phòng
6 văn bản
 
Cơ cấu tổ chức
13 văn bản
 
Công nghiệp
2 văn bản
 
Đất đai
37 văn bản
 
Doanh nghiệp
6 văn bản
 
Giáo dục - đào tạo
14 văn bản
 
Giao thông vận tải
18 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ
5 văn bản
 
Kinh tế
11 văn bản
 
Nông - Lâm - Ngư nghiệp
16 văn bản
 
Quản lý hành chính Nhà nước
15 văn bản
 
Tài chính - Ngân sách - Thuế
11 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
21 văn bản
 
Thi đua khen thưởng
3 văn bản
 
Thương mại - Dịch vụ
6 văn bản
 
Tư pháp
10 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao và Du lịch
14 văn bản
 
Viễn thông - Tin học
5 văn bản
 
Xây dựng
31 văn bản
 
Y tế - Lao động - Chính sách xã hội
37 văn bản
 
 
13,981,398 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner