Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ ban hành: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20/07/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Đất Đỏ khóa I, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
20/07/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đất Đỏ khóa I, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
20/07/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 của huyện Đất Đỏ. 
30/06/2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ về việc thành lập thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
30/06/2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006 của huyện Ðất Ðỏ. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
15,543,693 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner