Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành: 69 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15/02/2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 
01/12/2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 
06/05/2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 
06/05/2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành quy trình tiếp công dân trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 
06/05/2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 
06/05/2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 
29/12/2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Đất Đỏ. 
09/06/2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh huyện Đất Đỏ. 
21/10/2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện Đất Đỏ. 
25/09/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về chiếu sáng đô thị trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 
01/03/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đất Đỏ. 
21/01/2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2013 trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 
19/12/2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy định nội dung chi, mức chi Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 
22/08/2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đất Đỏ. 
14/08/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đất Đỏ. 
02/07/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đất Đỏ. 
08/02/2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Đất Đỏ. 
07/02/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc hủy bỏ Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. 
16/11/2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. 
18/10/2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành quy chế sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, mạng cục bộ, mạng toàn cầu và phần mềm quản lý hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ và tại Ủy ban nhân dân cấp xã trực thuộc. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
15,512,967 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner