Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Hội đồng nhân dân huyện Long Điền ban hành: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18/12/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Long Điền về việc thông qua đề án phân loại hành chính cấp huyện. 
18/12/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Long Điền về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách năm 2008. 
18/12/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Long Điền phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Long Điền năm 2008. 
26/07/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Long Điền phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 của huyện Long Điền. 
26/07/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Long Điền về các tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền. 
12/01/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Long Điền về việc thông qua báo cáo qui hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) huyện Long Điền. Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị trấn Long Điền đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010). 
12/01/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Long Điền về việc thông qua đề án phân loại hành chính cấp xã. 
12/01/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Long Điền chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. 
12/01/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Long Điền phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Long Điền năm 2007. 
18/10/2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Long Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Điền, khóa I, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
18/10/2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Long Điền về việc cho thôi làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Long Điền khoá I, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
15,512,914 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner