Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành: 85 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08/04/2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Long Điền. 
24/03/2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Long Điền. 
02/02/2016 Chỉ thị số 01/2016/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2016 trên địa bàn huyện Long Điền. 
08/12/2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân huyện Long Điền. 
16/10/2015 Chỉ thị số 03/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016. 
09/09/2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Điền. 
10/06/2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Long Điền. 
28/05/2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Long Điền. 
17/04/2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Nội vụ huyện Long Điền. 
01/04/2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan đô thị huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
06/02/2015 Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa bàn huyện Long Điền. 
12/01/2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015. 
14/11/2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Long Điền. 
25/03/2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Điền. 
14/02/2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2014 trên địa bàn huyện Long Điền. 
14/02/2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014. 
30/12/2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế quản lý, sử dụng còi hụ cảnh báo thiên tai, báo động phòng không nhân dân, thời gian đến và tan sở đối với cán bộ - công chức viên chức - người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp. 
30/12/2013 Chỉ thị số 06/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2014 trên địa bàn huyện Long Điền. 
07/11/2013 Chỉ thị số 05/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị. 
01/10/2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Long Điền. 
Chuyển tới trang:  /5       Số văn bản mỗi trang: 
15,512,857 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner