Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành ban hành: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17/12/2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện; số bổ sung ngân sách xã, thị trấn và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản các dự án do huyện quyết định đầu tư và quản lý vốn năm 2009. 
17/12/2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tân Thành năm 2009. 
16/07/2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành về việc phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2007 của huyện Tân Thành. 
16/07/2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 
25/12/2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành năm 2008. 
25/12/2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện; số bổ sung ngân sách xã, thị trấn và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản các công trình do huyện quyết định đầu tư và quản lý vốn năm 2008. 
25/12/2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tân Thành năm 2008. 
17/07/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành về việc phân loại đơn vị hành chính các xã, thị trấn thuộc huyện Tân Thành. 
17/07/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành về việc phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2006 của huyện Tân Thành. 
17/07/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 
20/07/2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành về việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2006 các công trình do huyện quyết định đầu tư. 
20/07/2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành về việc phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2005 của huyện Tân Thành. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
15,459,740 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner