Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu ban hành: 46 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23/07/2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc thông qua đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” tại thành phố Vũng Tàu. 
23/07/2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 của thành phố Vũng Tàu. 
23/07/2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2014 của thành phố Vũng Tàu. 
27/12/2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về phê duyệt mức hỗ trợ đối với người hiến máu nhân đạo tình nguyện và người vận động hiến máu tình nguyện. 
27/12/2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
27/12/2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kiến thiết thị chính, quy hoạch đô thị năm 2014 của thành phố Vũng Tàu. 
27/12/2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2014. 
27/12/2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2014 của thành phố Vũng Tàu. 
27/12/2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu năm 2014. 
27/12/2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
24/07/2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 của thành phố Vũng Tàu. 
24/07/2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013 của thành phố Vũng Tàu. 
24/07/2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 
21/12/2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc phê chuẩn đề án ''Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020''. 
21/12/2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc thông qua đề án ''Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vũng Tàu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020''. 
21/12/2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán phân bổ chi ngân sách các đơn vị và phường, xã trong toàn thành phố Vũng Tàu năm 2013. 
21/12/2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 của thành phố Vũng Tàu. 
21/12/2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2013 của thành phố Vũng Tàu. 
21/12/2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu năm 2013. 
15/10/2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc thông qua đề án đề nghị công nhận thành phố Vũng Tàu là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
15,460,040 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner